Sanayi Sicil Belgesi

Sanayi Sicil Belgesi 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu 1.maddesine göre, göz önüne alınan sanayi işletmelerine ve sürekli olarak tamir işleriyle uğraşan işletmeler ile enerji üreten santraller yada büyük inşaat işleriyle uğraşan işletmelere verilen bir belgeye sanayi sicil belgesi denir. 

Bu kanunun 2.maddesine göre de, “Sanayi işletmesi, faaliyete geçtiği andan itibaren kapasite raporu çıktıktan sonra 2 ay içerisinde İL BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜNE başvuru yaparak bu belgeyi alması gerekmektedir.

Sanayi Sicil Belgesinin İşletmelere Sağlandığı Ayrıcalıklar

 • İhraç kaydıyla yapılan mal teslimlerine KDV den muaf olurlar
 • Sanayi Sicil Belgesine ait bir suretin TEDAŞ’a verilmesiyle sanayi abonesi tarifesinden elektrik faturaları indirimli ödemektedirler
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlardan gelebilecek her türlü faydadan yararlanmaktadırlar.

İlgili Kanunun 2. maddesine göre;

 •  Sanayi Sicil Belgesi’ni almaları ve bu belgenin verilişinden itibaren 2 yılda bir vize yaptırmaları gerekmektedir.

İlgili Kanunun 4. maddesine göre;

 • İşletme unvanı değişikliğinde
 • İşletmenin üretim konusu değişikliğinde
 • İşletmenin iş kolu değişikliğinde
 • İşletmenin kapasite raporundaki değişikliğinde
 • İşletmenin adres değişikliğinde
 • İşletmenin üretime son vermesi   durumlarında 1 ay içinde  İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜNE başvuru yaparak belgeyi alması gerekmektedir.

İlgili Kanunun 5. maddesine göre;

 • Bir önceki yılın bilgilerini gösteren “YILLIK İŞLETME CETVELİ” nin yılbaşından itibaren ilk 4 ay içinde verilmesi gerekmektedir.

İlgili Kanunun 11. maddesine göre;

 • Sanayi işletmeleri tarafından sunulan her türlü bilgi ve belgenin gerçeğe aykırı oduğu tespiti halinde idari para cezası uygulanmaktadır.

İlk Kez Sanayi Sicil Belgesi Alacaklar İçin Gerekli Olan Evraklar

 • Dilekçe
 • İşletmenin bağlı olduğu odadan aldığı Kapasite Raporunun ASLI GİBİDİR onaylı sureti
 • İşletmeye ait SANAYİ SİCİL BELGESİ
 • İşletmeye ait TİCARET SİCİL GAZETESİ
 • İşletme yetkililerinin imza sirküleri (gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi örneği)
 • Yetki belgesi

Hatırlatma: 

Üretim yeri birden fazla olan işletmelerin her biri için ayrı Kapasite Raporu çıkararak, Sanayi Sicil Belgelerini ayrı ayrı alması gerekmektedir.

Hatırlatma:

Aynı adresi birden fazla faaliyet gösteren işletmeler kullanıyorsa, Sanayi Sicil Belgesi almaları şartlara bağlanmıştır. Bunlar ;

 • işletme faaliyetlerinin birbirinden farklı olması
 • Mevcut ortamın fiziki olarak bölünmüş olması ve ortak kullanılan materyallerin olmaması
 • SSK ve Oda kayıtlarının olması
 • Her firmanın Personelinin ayrı olması
 • İşletmelerin kendilerine ait kapasite raporlarının olması

Adres ve Ünvan Değişikliği İşlemlerinde Gerekli Olan Evraklar

 • Sanayi Sicil Belgesinin Aslı
 • İşletmenin bağlı olduğu odadan aldığı Kapasite Raporunun ASLI GİBİDİR onaylı sureti
 • Ünvan ve adres değişikliğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • İşletme yetkililerinin imza sirküleri (gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi örneği)
 • Yetki belgesi

Sanayi Sicil Belgesinin Kaybedilmesi Halinde Gerekli Olan Evraklar

 • Öncelikle Sanayi Sicil Belgesinin kaybedildiğine dair yerel gazetede kayıp ilanı verilir , kayıp ilanından sonra aşağıdaki belgelerle birlikte başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Dilekçe
 • Kayıp ilanının verildiği gazete sureti
 • İşletmenin bağlı olduğu odadan aldığı Kapasite Raporunun ASLI GİBİDİR onaylı sureti
 • İşletmeye ait SANAYİ SİCİL BELGESİ
 • İşletme yetkililerinin imza sirküleri (gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi örneği)
 • Yetki belgesi

Üretime Son Verilmesi Halinde Gerekli Olan Evraklar

 • Üretime son verilmesi halinde , ilgili durumun 1 ay içerisinde İL BİLİM , SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜNE aşağıdaki evraklarla birlikte yazılı olarak bildirim yapılması kanuni zorunluluktur, aksi durumda idari para cezası uygulanmaktadır.
 • Üretime son verildiğini belirten dilekçe
 • Sanayi Sicil Belgesinin aslı ( kayıp olması halinde gazete kayıp ilanı)
 • Makine satış faturaları

Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemleri İçin Gerekli Olan Evraklar

 • Sanayi Sicil Belgesinin verilmiş olduğu tarihten itibaren her 2 yılda bir aşağıdaki evraklarla birlikte vize işlemi yaptırılması gerekmektedir.
 • Dilekçe
 • Sanayi Sicil Belgesinin aslı
 • Kapasite raporunun bir kopyası
 • İşletmenin Ticaret Sicil Gazetesi
 • İşletme yetkililerinin imza sirküleri (gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi örneği)
 • Yetki belgesi