sanayi-net-kayit-islemleri-istanbul-770x367

Sanayi Net Kayıt İşlemleri

Sanayi Net Kayıt İşlemlerinizi Sanayi Bakanlığında yapabilmek için Firmanızın Sanayi Net kaydı oluşturulmalı ve Firma Cokey ID numaranızın olması gerekmektedir.  Bizimle İletişime geçebilirsiniz…

Sanayi Siciline Kayıt Zorunluluğu

Sanayi Sicili Kanunun 2 nci maddesi hükmü gereğince, sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt ettirilmesi ve alınacak sanayi sicil belgesinin istenilmesi halinde görevli memurlara ibraz edilmesi zorunludur.

Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt yaptırmak ve faaliyete başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde sanayi siciline kayıt olmak zorundadır.

Her üretim yerinin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir.

küçük ve orta büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) sınıflandırılması

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmelikte;

Mikro İşletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Küçük İşletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Orta Büyüklükteki İşletme: İki yüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.” olarak tanımlanmıştır.

Sanayi Siciline Kayıt İçin Başvuru

Üretime geçen veya üretimde bulunan bir işletmenin sanayi siciline kaydedilmesi için, Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi http://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresi üzerinde kullanıcı adi ve şifresi alınarak elektronik ortamda başvuru yapılması gerekmektedir.