SSHYB Belgesi Nedir?

sshyb-satis-sonrasi-hizmet-yeterlilik-belgesi-istanbul

SSHYB Belgesi Nedir?; dediğimizde yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince üretici veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım ve onarım hizmetleri için, yeterli […]

SSHYB Belgesi Nasıl Alınır?

satis-sonrasi-hizmet-yeterlilik-belgesi-istanbul

SSHYB Belgesi Nasıl Alınır? demek için ilk önce ürünle ilgili standardın kesin olarak tespit edilmiş olması gereklidir. Daha sonra firmanın Sisteme kaydedilip Cokey numarası alınması gerekir. Akabinde tespit edilen standarda ilişkin servis ile sözleşme düzenlenerek […]

SSHYB Yeterlilik Belgesi Yükümlülüğü

satis-sonrasi-hizmet-yeterlilik-belgesi-istanbul

SSHYB Yeterlilik Belgesi Yükümlülüğü 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56’ncı maddesi uyarınca, Garanti belgelerinden, Bakanlık onayı kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra Kanun’un Geçici […]

SSHYB Belgesi için Zorunlu Olan Servis Sayıları

satis-sonrasi-hizmet-yeterlilik-belgesi-istanbul

“SSHYB” SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ İÇİN ZORUNLU OLAN SERVİS SAYILARI 1 SAĞLIK SEKTÖRÜ         1.1 KİŞİSEL KULLANIM CİHAZLARI         1.1.1 TANSİYON ALETLERİ AYRI  BÖLGELERDE 3 SERVİS     […]

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (SSHYB) Zorunluluğu

satis-sonrasi-hizmet-yeterlilik-belgesi-istanbul

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi; İmalatçı – Üretici ve/veya ithalatçıların satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini vermek zorunda oldukları, sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri mallara uygulanır. İmalatçı – üretici ve ithalatçılar SSHYB gerektiren her […]