sshyb-yetkili-teknik-servis-kurulumu-istanbul-770-367

Yetkili Teknik Servis Ağı Kurulumu İmalatçı – Üretici ve/veya İthalatçı firmalar 6502 sayılı Tüketici Hakları Kanununda ve ilgili yönetmeliklerde yer alan mal grupları için, belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetlerini sağlamak üzere, tespit edilen yer, sayı ve özellikte servis istasyonu kurmak zorundadır.

Örnek olarak Görüntü ve/veya Ses Sistemleri İmalatı veya İthalatı yapan bir firma 7 Coğrafi Bölgede ve Her Coğrafi Bölgede en az 3 tane olmak üzere, toplamda en az 40 adet TSE Belgeli Yetkili Teknik Servis firmasına sahip olmak zorundadır.

Yetkili Teknik Servis Teşkilatı, İmalatçı-İthalatçı firmalar tarafından şubeleşmek yöntemi ile kurulabileceği gibi önceden kurulmuş olan TSE Belgeli Teknik Servisler ile sözleşme yapmak sureti ile de kurulabilmektedir.

SSHYB Danışmanlık olarak, Yetkili Teknik Servis Teşkilatınızın, gerek şubeleşerek kurulmasını, gerekirse de TSE Belgeli Servis İstasyonları ile firmanız adına anlaşma sağlayarak kurulmasını sağlamaktayız.

Yetkili Servis Ağı Kurulumu İmalatçı ve ithalatçılar mevzuatlarda yer alan mal grupları için, belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere, tespit edilen yer, sayı ve özellikte servis istasyonu kurmak zorundadır.

Servis istasyonları, doğrudan imalatçı ve ithalatçılar tarafından kurulabilir ya da yazılı sözleşme yapmak suretiyle önceden kurulmuş ve bu alanda faaliyet gösteren servis istasyonları aracılığıyla da satış sonrası hizmetleri sağlanabilmektedir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ürün cinsine göre belirlediği servislerin TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekmektedir.

Şirketimize hizmet veren servisler ile satış sonrası hizmet yeterlik belgesine sahip olabilirsiniz.

Tüm konularda hizmet veren servislerimiz mevcut olup, sizin adınıza Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip teknik servis ağı hızlı bir şekilde kurulmaktadır.

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi alınabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen sayıda ve belirlenen TSE standardına uygun TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip yetkili servislerle sözleşme yapılması gerekir.

İmal veya ithal edilen malın; özelliği, kullanım amacı ve yeri dikkate alınarak Yönetmelik eki listede tespit ve ilan edilen servis istasyonlarının sayıları ve bunlarda aranacak özellikler, TSE ve gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir ve/veya değiştirilir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ürün cinsine göre belirlediği servislerin TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekmektedir.
SSHYB Danışmanlığa hizmet veren servisler ile satış sonrası hizmet yeterlik belgesine sahip olabilirsiniz. Tüm konularda hizmet veren servislerimiz mevcut olup, sizin adınıza Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip teknik servis ağı hızlı bir şekilde kurulmaktadır.