SSHYB Belgesi; yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince üretici veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım ve onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen ve 2 yıl süre ile vize edilen belgeye SSHYB (Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi) denir.sshyb-satis-sonrasi-hizmet-yeterlilik-belgesi

Üretici veya ithalatçılar, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmelik eki listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte yetkili servis istasyonunu, yeterli teknik kadroya sahip şekilde kurmak zorundadırlar.

Yönetmelik ekindeki listede yer almayan veya ek listede yer almasına karşın servis istasyonu gerekmeyen mallar için SSHYB Belgesi düzenlenmez.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ( SSHYB ) alabilmek için bölgelere göre ve toplamda servis sayısına uygun sözleşmeler yapıldığının belgelenmesi ve TSE kurumunda kaydının yapılması gerekir.

Firmanızın bir ürünü sattıktan sonra bu ürünün garanti süresi içinde yasal şartlara uygun yeterli servis ve yedek parça desteğinizin verilebileceğini kanıtlayan bir belgedir.

Garanti Belgesi gereken ürünler için önceden alınması ve garanti belgesi başvurusunda kullanılması gereken zorunlu bir belgedir.

Bu belgeyi alabilmek için bölgelere göre en az veya toplamda kaç servis istasyonu açılması veya mevcut servislerle sözleşme yapıldığının belgelenmesi ve TSE kurumunda kaydının yapılması gerekir.

Ürününüz için 1 adet ile 60 adet arasında servis kurulması gerekebilir.

İthalatı veya imalatı yapılan ürün, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi “Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi” gerektiren mallar listesinde yer alıyorsa Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi “SSHYB” alınması yasal zorunluluktur.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi almadan satış yapan imalatçı veya ithalatçı firmalar, 100.000 ₺, Teknik servis sözleşmesi yapılmayan her teknik servis için 10.000 ₺ idari para cezası öderler.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmelik ekli listesinde yer almayan veya farklılık gösteren ürünlerle ilgili Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi “SSHYB” alınabilmesi için, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne görüş başvurusu yapılması menfaatinizedir. SSHYB Danışmanlık firmanız adına görüş başvurusu yaparak doğru standardın belirlenmesini sağlar.

Görüş başvurusunda ilgili müdürlükler ürün standardı ve garanti belgesi gerekliliği belirlenemediği durumlarda bakanlık, ürünün ayrıntılı değerlendirilmesi için TSE kurumuna resmi görüş başvurusu yapabilmektedir. TSE ‘ye gönderilen başvurularda kurumlar arası yazışması nedeni ile başvurunun neticelenme süresi uzayabilmektedir.