Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (SSHYB) Zorunluluğu

satis-sonrasi-hizmet-yeterlilik-belgesi-istanbul

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi; İmalatçı – Üretici ve/veya ithalatçıların satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini vermek zorunda oldukları, sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri mallara uygulanır. İmalatçı – üretici ve ithalatçılar SSHYB gerektiren her […]

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Yönetmeliği

satis-sonrasi-hizmet-yeterlilik-belgesi-istanbul

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 – Bu Yönetmelik, imalatçı – üretici ve/veya ithalatçıların […]

SSHYB Belgesi Başvuru İşlemleri

satis-sonrasi-hizmet-yeterlilik-belgesi-istanbul

SSHYB Belgesi Başvuru belgesinin alınabilmesi için ilk önce Türk Standartları Enstitüsü kurumu tarafından verilen Hizmet Yeterlilik Belgesi’ nin alınması gerekmektedir. Bu belgenin alınması neticesinde Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ( SSHYB ) almak amacıyla ilk […]

SSHYB Belgesi Sorgulama İşlemleri

satis-sonrasi-hizmet-yeterlilik-belgesi-istanbul

SSHYB Belgesi Sorgulama İşlemleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı; tüketicinin yasal haklarını korumak ve tüketiciyi, üretici ve üretilen firma ile ilgili bilgilendirmek amacı ile SSHYB belgesi sorgulama hizmetini sunmuştur. Bu sorgulama hizmeti ile satın alınan ürünlerin […]

SSHYB Belgesinin Süresi ve Yenilenmesi

sshyb-satis-sonrasi-hizmet-yeterlilik-belgesi-istanbul

SSHYB Belgesinde Servis sözleşmeleri imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir. Sözleşme yapılan servislerle tekrar sözleşmeler yaparak sözleşme süresinin devamlılığı sağlanmalıdır. SSHYB (Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi) 2 yıl geçerlidir. Yenileme müracaatlarının belgenin süresinin bitmesine 1 ay […]